Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for سپتامبر 2010

و «کشیش» دستور داد قرآن آتش بزنند تا «آخوند» بداند در خریت کسی از او پیشی گرفته !

Read Full Post »

عید فطر می گن روزه گرفتن حرامه و روز قدس روزیه که اینترنت داشتن رو حرام اعلام کردن !

Read Full Post »

آخرین انسان روی کره ی زمین در حال مرگ بود و در آخرین لحظات توییت کرد : «من مُردم » !

اما دیگر کسی در دنیا نیود که آن را لایک بزند !

پ.ن : اون کی بود ؟

Read Full Post »

آخرین انسان روی کره ی زمین در حال مرگ بود . در آخرین لحظات عمر خود توییت کرد : » من مُردم » .

پس از اینتر زدن سالها طول کشید تا توییت او وارد اینترنت شود !

چنین شد که آخرین انسان روی کره زمین هنوز منتظر آخرین توییت خود در دیار باقی نشسته است !

Read Full Post »

فلسطینیا به اسراییلیا سنگ پرت می کنن ولی ما نمی دانیم چرا بر سر ما فرود می آید ؟!

در راستای قطع شدن اینترنت در آستانه ی روز قدس !

Read Full Post »